web templates free download

ÁLLÁSKERESŐKNEK

A projekt kiemelt célja, hogy a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott – tartósan vagy részlegesen munkanélküli, megváltozott munkaképességű stb. – embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra; felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi (pl. nemek közötti, iskolázottsági stb.) foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket – ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot

A helyi foglakoztatási együttműködési partnerséget alkotó három – Balmazújvárosi, Hajdúböszörményi, Hajdúnánási - járásban feltárt munkaerőpiaci problémák és a fejlesztési szükségletek azonosítását követően – a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet javítása érdekében középtávú átfogó és specifikus célok kerültek meghatározásra.

Kik kaphatnak segítséget a Paktum keretén belül?

Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatásból kikerülők és inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 

Alacsony iskolai vegzettseg

• Alacsony iskolai végzettségűek

Fiatalok

• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

Idosek

• 50 év felettiek

gyes, gyed

• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

Foglalkoztatas

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

Mobirise

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

megvaltozott munkakepesseg

• Megváltozott munkaképességű személyek

• Roma nemzetiséghez tartozó személyek

A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében. 

Milyen támogatást, segítséget kaphat álláskeresőként?

 • Hosszabb időtartamú bérköltség támogatás nyújtása a munkaadónak (ennek a lehetőségnek önéletrajzban történő feltűntetése előny lehet álláskeresés esetén).
 • Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása.
 • Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása (ennek a lehetőségnek önéletrajzban történő feltűntetése előny lehet álláskeresés esetén).
 • Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
 • Önfoglalkoztatóvá (vállalkozóvá) válás támogatása.
 • Képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt).
 • A képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása.
 • A képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása.
 • A képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatások
 • Személyre szabott tanácsadás

A program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat szervezeti egységei bértámogatást azon álláskereső elhelyezkedése érdekében nyújthatnak, aki

 • legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
 • 25 életévét nem töltötte be, vagy
 • 50. életévét betöltötte, vagy
 • a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként nyilván tartja, vagy
 • saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
 • 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy
 • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban.
 • 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban nem volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését nem töltötte.

A bértámogatás kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezetében és 32-33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Azon programba vont hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személyek foglalkoztatásának elősegítéséhez, akik a bértámogatás szempontjából nem hátrányos helyzetűek, 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban nem volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését nem töltötte, de minimis jogcímen lehet a projekt keretében támogatást nyújtani.

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés