free site maker

HÍREK, AKTUALITÁSOK

2019. szeptember 30. 
2. Vállalkozói Fórum


A megjelentek köszöntése és a projekt rövid bemutatása
Fórumbeszélgetés a munkaerőpiaci tapasztalatokról, javaslatokról, a projekt keretében a vállalkozók által igénybe vehető támogatástípusok bemutatása

>> a Vállalkozói Fórum meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat

2019. szeptember 20. 
Foglalkoztatási Fórum


A megjelentek köszöntése, tájékoztatása az ülés pontjairól
Az Irányító Csoport tájékoztatja a fórum tagjait a térség munkaerőpiaci helyzetéről. Javaslatok, problémák megbeszélése. Éves munkaprogram előrehaladásának áttekintése. Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv előrehaladásának áttekintése

>> a Foglalkoztatási Fórum meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat


vallalkozoi forum

2019. szeptember 20.
Irányító csoport ülés


A 3. mérföldkőbe foglalt tevékenységek teljesülésének áttekintése
Projektmenedzsment beszámolója a projektmegvalósítás feladatairól
Az éves munkaprogram előrehaladásának áttekintése
Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv előrehaladásának áttekintése

>> az esemény meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat

2019. június 5.
Az Együttműködési Megállapodás aláírása
Az Együttműködési Megállapodás aláírásával megalakult a 23 tagú Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktum. A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében bruttó 700 millió forintot fordíthat a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási Járás foglalkoztatási helyzetének javítására 2021 novemberéig. A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a mai napon aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy feltárják az észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja:
a) a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági szereplőinek foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit;
b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket, hogy ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;
c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerő-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;
d) a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése a folyamatosan változó munkaerőpiaci problémákra;
e) kiemelt fontosságú a közép- és felsőfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása egyrészt a különböző típusú-szintű szakmai képzésekhez alkalmas, valódi gyakorlóhelyek biztosítása érdekében;
f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

alairas

Az „Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés” című projekt bruttó elszámolható összköltsége 700 000 000.- Ft, amely az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg.

A Balmazújváros Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázat keretein belül többek között 455 fő foglalkoztatása támogatható, képzésbe közel 150 fő vonható be, emellett egyéb szolgáltatás igénybevételére több mint 300 fő jelentkezhet. A közvetlen célcsoportot a három járás hátrányos helyzetű munkanélküli lakosai jelentik. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők. Azonban az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, a gyermeküket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál a program foglalkoztatást vagy képzést elősegítő támogatást. A most 23 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket.

2019. május 23.
1. Vállalkozói Fórum

A projekt bemutatása a térségi foglalkoztatás szempontjából releváns szereplők részére és az együttműködésbe való csatlakozási lehetőség felajánlása.
A Vállalkozói Fórum résztvevői: A helyi foglalkoztatás szempontjából releváns szereplők, érdeklődők.

2019. január 30.
1. Partnerségi ülés
A projekt konzorciumi tagjainak egyeztetése az 1. mérföldkő tevékenységeinek végrehajtásával kapcsolatban.

Mobirise

2018. december 1.
Egyeztetési folyamat a projekt kezdetéig
A sikeres konzorciumi egyeztetési folyamat eredményeképpen 2017.07.31-én benyújtásra került az „Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés” nevet viselő támogatási kérelem, mely 2017.09.07-én teljesítette a jogosultsági feltételeket, 2018.06.18-án pedig pozitív támogatói döntésben részesült. A szerződéskötési folyamat 2018.12.06-án ért véget, a támogatási szerződés hatályba lépésével. A projekt ezt követően, 2018.12.01-én vette kezdetét.

2017. június  14.
Térségi tájékoztató nap 
Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017 tavaszán kezdte meg a tágabb térségre vonatkozó gazdaságfejlesztési célú pályázat előkészítését. A potenciális konzorciumi partnerek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával 2017. májusban történt meg a kapcsolatfelvétel és a pályázási folyamat tisztázása. 2017.06.14-én térségi tájékoztató nap keretében fogadta az Önkormányzat a paktumszervezetben potenciálisan érintett, három járás településeinek és szervezeteinek képviselőit. A nap során sor került a projekt és a tervezett paktumszervezet főbb jellemzőinek bemutatására, illetve kerekasztal-beszélgetés folyt a foglalkoztatási együttműködés megvalósíthatóságáról, továbbá az önkormányzati szereplők által tapasztalt foglalkoztatási helyzetről.

2017. február 13.
"Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. felhívások
A „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. felhívások két csomagban, 2016-17 folyamán kerültek kiírásra. A Hajdú-Bihar megyére vonatkozó felhívás a második körben, 2017.02.13-án jelent meg. A felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő (és / vagy már működő foglalkoztatási együttműködések), partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a partnerségek területen lévő munkaerő-piac bővítését, célcsoport képzését, elhelyezkedését és a szereplők együttműködésének erősítését. A felhívás helyi önkormányzatok konzorciumvezetésével támogatja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási paktumok létrehozatalát és azok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítását. A helyi önkormányzat felhívásban betöltött főszerepét támasztja alá a 2011. évi CLXXXIX. tv. (önkormányzati tv.), amely a helyi önkormányzat feladatai közé (13.§ (1) 13. pontja) sorolja a gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat.

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés