free responsive site templates

HÍREK, AKTUALITÁSOK

2020. március 23. 
Tájékoztató


Tisztelt Munkáltatók, Munkavállalók és Érdeklődők!

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály tájékoztatása szerint, a TOP-5.1.2-16-HB1-2017-0004 azonosítószámú, Észak -Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés megnevezésű projektben a Főosztály, gazdálkodási jogkörénél fogva, 2020. március 13. napjától, határozatlan időtartamra a támogatások nyújtásának leállításáról döntött.

A megkötött szerződések érvényben maradnak. Az újra indításról, illetve az új folyósítási feltételekről tájékoztatni fogjuk Önöket!

Csige Tamás
partnerségi koordinátor 

tajekoztato

2020. február 2.
A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés című projektet Balmazújváros Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal konzorciumi együttműködésben valósítja meg 2018. december 1. és 2021. november 30. között.

A Hajdú-Bihar megyére allokált felhasználható pénzügyi keret 700 000 000,- Ft. A projekt 453 fő, munkát vállalni szándékozó hátrányos helyzetű, közfoglalkoztatott vagy inaktív személy részére nyújt támogatást. A célcsoport elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedését foglalkoztatást elősegítő képzések támogatásával, elhelyezkedést segítő bérjellegű támogatásokkal (bértámogatás, bérköltség támogatás), önfoglalkoztatóvá/ vállalkozóvá válás támogatásával, a képzéshez kapcsolódó utazási költség megtérítésével, lakhatás támogatásával, valamint munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával segíti a program.
A programba bevont személyek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedését a következő támogatási programelemek segíthetik 2020. január 20-át követően:

1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
- képzési költség támogatása: tanfolyami díj és a vizsgadíj 100%-ban finanszírozásra kerül.
Ezen felül:
- képzéshez kapcsolódó helyközi utazás támogatása
- képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
A képzések hirdetésének tervezett időpontja 2020. március 1.

2. Elhelyezkedést segítő támogatások:
Bértámogatás: A célcsoport részére bértámogatás nyújtása legfeljebb 8+4 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással. A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. A hátrányos helyzetű célcsoporti személy továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig a bértámogatást igénylő munkáltatónak folyamatosan biztosítania szükséges. A program keretében bértámogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 70%-os intenzitással igényelhető.
Bérköltség-támogatás legfeljebb 8+4 havi 100%-os konstrukció:
A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás kötelezettsége mellett.
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, amely havonta legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.

A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a bérköltség támogatást igénybe vevő munkáltatónál. A program keretében bérköltség-támogatás 6+3 hónapos konstrukcióban 100%-os intenzitással igényelhető.

Bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukció:
90 napra nyújtható bérköltség támogatás a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-ának megfelelő mértékben. A konstrukció legfőbb célja, hogy oldja a munkáltatók előítéleteit (a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által) és hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy képzettségük, képességeik, korábbi szakmai tapasztalataik alapján alkalmasak a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre.

A program keretében bérköltség-támogatás legfeljebb 90 nap 100%-os konstrukcióban 2020. április 1-től szezonális munkára igényelhető.
A támogatás mértéke (bérköltség és bértámogatás esetében is):
- ha a betölteni kívánt munkakör nem igényel szakképesítést, bruttó 161 000,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig,
- legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben bruttó 210 600,- Ft munkabér és annak szociális hozzájárulási adója erejéig.

Két fontos előírás: a támogatott személy nyilvántartott álláskereső legyen és a felvett személy az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze.

3. Vállalkozóvá válás támogatása: a projekt keretében csak legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható vállalkozóvá válás támogatás, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig. Vállalkozóvá válás támogatása keretében
tőkejuttatás semmilyen formában nem nyújtható a munkaerő-piaci programban és ezen programelemet nem lehet más programokból (mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támogatásokhoz kapcsolni.

4. Lakhatási támogatás adható a munkaerőpiaci programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben a létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás legfeljebb 12 hónapra, havi maximum 100 000,- Ft összeggel igényelhető.

Kérelem csomagot minden esetben a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső lakóhely/tartózkodási hely szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályáról kérhet személyesen vagy elektronikus úton.

További információk: 
A paktumterületen illetékes Balmazújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának elérhetősége:
4060 Balmazújváros, Debreceni utca 4/B.
Telefon: 52/580-016,
E-mail: foglalkoztatas.balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu

2020. január 28. 
Az Irányító Csoport ülése és Foglalkoztatási Fórum


Az Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Fórum 2020 január 28-án tartott ülésén a partnerek néhány szükségszerű módosításokat hajtottak végre alapdokumentumaikban. A legfontosabb mozzanat az a tájékoztató volt, ahol jelenlévők tájékoztatást kaptak a több hónapos előkészítési munka után megjelent, a foglalkoztatást segítő munkaerőpiac eszközökről. Ennek köszönhetően 2020 január 20-tól a Hajdúböszörményi, a Hajdúnánási és a Balmazújvárosi járások területén élőknek is megnyílt a lehetőség, hogy a TOP 5.1.2-16-HB1-2017-0004 jelű programból is támogatásokhoz juthassanak, úgy a foglalkoztatók, mint a foglalkoztatottak. A program sikeres végrehajtása érdekében a paktumiroda kezdeményezte 4 munkaadói fórum megszervezését még február hónapban (Polgár, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Balmazújváros), illetve a végzős középiskolások irányába is szeretnének közvetlenül, tájékoztató jelleggel eljutni!

>> nézze meg az Irányító Csoport üléséről készült fotókat

>> nézze meg a Foglalkoztatási Fórumről készült fotókat

vallalkozoi forum

Meghívó - a Foglalkoztatási Fórum 3. ülésére
2020. január 28. - 10:00 óra

Balmazújváros Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt az "Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés" című projekt keretében létrejött Foglalkoztatási Fórum 3. ülésére.

Helyszín: Balmazújváros Város Önkormányzata, Díszterem (I. em.)
Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Az esemény programterve
 09:45 Regisztráció
10:00 A megjelentek köszöntése, az ülés napirendjének bemutatása
Hegedüs Péter – polgármester, Balmazújváros Város Önkormányzata
10:15 Az Irányító Csoport tájékoztatja a fórum tagjait a térség munkaerő piaci helyzetéről
és a projekt előrehaladásáról.
A Paktumiroda által elvégzett tevékenységek áttekintése.
Menedzsment szervezet éves munkatervének bemutatása, és elfogadása
Javaslatok, problémák megbeszélése
Projekt költségvetés módosítása és elfogadása.
Szabóné Dobi Judit - pénzügyi menedzser
Kordás Ágnes - projektmenedzser
Csige Tamás - partnerségi koordinátor
Bárdosi Ádám – HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
10:30 Foglalkoztatási Fórum tagok munkaerőigényének áttekintése
10:45 A Foglalkoztatási Fórum ülésének zárása 

Meghívó - az Irányító csoport 3. ülésére
2020. január 28. - 9:00 óra

Balmazújváros Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt az "Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés" című projekt keretében létrejött Irányító Csoport 3. ülésére.

Helyszín: Balmazújváros Város Önkormányzata, Díszterem (I. em.)
Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Az esemény programterve
08:30 Regisztráció
09:00 A megjelentek köszöntése
Hegedüs Péter - polgármester
09:15 A 3-4. mérföldkőbe foglalt tevékenységek teljesülésének áttekintése
Az Irányító Csoport tagjainak tájékoztatása az időszakot érintő módosítási igényekről, szakmai beszámolókról és elszámolásokról.
A Projektmenedzsment beszámolója a projektmegvalósítás aktuális feladatairól
Kordás Ágnes - projektmenedzser
09:30 A Paktumiroda által elvégzett tevékenységek áttekintése
Menedzsment szervezet éves munkatervének bemutatása, és elfogadása
Projekt költségvetés módosítása és elfogadása.
Szabóné Dobi Judit - pénzügyi menedzser
Csige Tamás - partnerségi koordinátor
Bárdosi Ádám – HBH Stratégia és Fejlesztés Kft.
09:45 Az Irányító Csoport ülésének zárása 

meghivo ics 3 ules

2019. szeptember 30. 
2. Vállalkozói Fórum


A megjelentek köszöntése és a projekt rövid bemutatása
Fórumbeszélgetés a munkaerőpiaci tapasztalatokról, javaslatokról, a projekt keretében a vállalkozók által igénybe vehető támogatástípusok bemutatása

>> a Vállalkozói Fórum meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat

2019. szeptember 20. 
Foglalkoztatási Fórum


A megjelentek köszöntése, tájékoztatása az ülés pontjairól
Az Irányító Csoport tájékoztatja a fórum tagjait a térség munkaerőpiaci helyzetéről. Javaslatok, problémák megbeszélése. Éves munkaprogram előrehaladásának áttekintése. Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv előrehaladásának áttekintése

>> a Foglalkoztatási Fórum meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat


vallalkozoi forum

2019. szeptember 20.
Irányító csoport ülés


A 3. mérföldkőbe foglalt tevékenységek teljesülésének áttekintése
Projektmenedzsment beszámolója a projektmegvalósítás feladatairól
Az éves munkaprogram előrehaladásának áttekintése
Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv előrehaladásának áttekintése

>> az esemény meghívója
>> nézze meg az eseményről készült fotókat

2019. június 5.
Az Együttműködési Megállapodás aláírása
Az Együttműködési Megállapodás aláírásával megalakult a 23 tagú Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktum. A Balmazújváros Város Önkormányzata által vezetett konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében bruttó 700 millió forintot fordíthat a Balmazújvárosi, a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási Járás foglalkoztatási helyzetének javítására 2021 novemberéig. A három járást alkotó önkormányzatok, intézmények és szervezetek a mai napon aláírt paktum dokumentumban vállalták, hogy feltárják az észak-hajdúsági terület foglalkoztatási nehézségeinek okait, hozzájárulnak a foglalkoztatást elősegítő programok megvalósításához és a humánerőforrás fejlesztéséhez, ezen együttműködéssel közösen segítik a munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodását a foglalkoztatáspolitikai, gazdasági és munkaerő-piaci változásokhoz.

Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános és kiemelt célja:
a) a paktumtérséget alkotó három járásban élő, aktív korú, de különböző okokból jelenleg nem foglalkoztatott embereket visszavezessék az elsődleges munkaerőpiacra, azaz összehangolják a három járás gazdasági szereplőinek foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit;
b) felmérjék és mérsékeljék az esetlegesen meglévő területi és/vagy társadalmi foglalkoztatási hátrányokat, egyenlőtlenségeket, hogy ezen célcsoportok reintegrációjával növeljék a járási foglalkoztatottságot;
c) a helyi vállalkozások igényeinek pontos feltérképezésével párbeszédet kezdeményezzenek a paktumtérség munkaerő-piaci helyzetével, foglalkoztatási nehézségeivel kapcsolatban;
d) a térségi munkaerőpiac rugalmas menedzsmentjének kialakítása, a kereslet és kínálat folyamatos összehangolása; közös megoldások keresése a folyamatosan változó munkaerőpiaci problémákra;
e) kiemelt fontosságú a közép- és felsőfokú oktatási intézmények mellett a foglalkoztatók intenzívebb bevonása egyrészt a különböző típusú-szintű szakmai képzésekhez alkalmas, valódi gyakorlóhelyek biztosítása érdekében;
f) hatékonyan használják fel a pénzügyi forrásokat a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében.

alairas

Az „Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés” című projekt bruttó elszámolható összköltsége 700 000 000.- Ft, amely az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormányának finanszírozásában valósul meg.

A Balmazújváros Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázat keretein belül többek között 455 fő foglalkoztatása támogatható, képzésbe közel 150 fő vonható be, emellett egyéb szolgáltatás igénybevételére több mint 300 fő jelentkezhet. A közvetlen célcsoportot a három járás hátrányos helyzetű munkanélküli lakosai jelentik. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők. Azonban az 50 év felettiek, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, a gyermeküket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a megváltozott munkaképességűek számára is kínál a program foglalkoztatást vagy képzést elősegítő támogatást. A most 23 taggal megalakult paktumszervezet továbbra is várja a csatlakozni kívánó munkáltatókat és egyéb foglalkoztatási partnereket.

2019. május 23.
1. Vállalkozói Fórum

A projekt bemutatása a térségi foglalkoztatás szempontjából releváns szereplők részére és az együttműködésbe való csatlakozási lehetőség felajánlása.
A Vállalkozói Fórum résztvevői: A helyi foglalkoztatás szempontjából releváns szereplők, érdeklődők.

2019. január 30.
1. Partnerségi ülés
A projekt konzorciumi tagjainak egyeztetése az 1. mérföldkő tevékenységeinek végrehajtásával kapcsolatban.

Mobirise

2018. december 1.
Egyeztetési folyamat a projekt kezdetéig
A sikeres konzorciumi egyeztetési folyamat eredményeképpen 2017.07.31-én benyújtásra került az „Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködés” nevet viselő támogatási kérelem, mely 2017.09.07-én teljesítette a jogosultsági feltételeket, 2018.06.18-án pedig pozitív támogatói döntésben részesült. A szerződéskötési folyamat 2018.12.06-án ért véget, a támogatási szerződés hatályba lépésével. A projekt ezt követően, 2018.12.01-én vette kezdetét.

2017. június  14.
Térségi tájékoztató nap 
Balmazújváros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017 tavaszán kezdte meg a tágabb térségre vonatkozó gazdaságfejlesztési célú pályázat előkészítését. A potenciális konzorciumi partnerek közül a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával 2017. májusban történt meg a kapcsolatfelvétel és a pályázási folyamat tisztázása. 2017.06.14-én térségi tájékoztató nap keretében fogadta az Önkormányzat a paktumszervezetben potenciálisan érintett, három járás településeinek és szervezeteinek képviselőit. A nap során sor került a projekt és a tervezett paktumszervezet főbb jellemzőinek bemutatására, illetve kerekasztal-beszélgetés folyt a foglalkoztatási együttműködés megvalósíthatóságáról, továbbá az önkormányzati szereplők által tapasztalt foglalkoztatási helyzetről.

2017. február 13.
"Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. felhívások
A „Helyi foglalkoztatási együttműködések” c. felhívások két csomagban, 2016-17 folyamán kerültek kiírásra. A Hajdú-Bihar megyére vonatkozó felhívás a második körben, 2017.02.13-án jelent meg. A felhívás célja, hogy a helyi szinten létrejövő (és / vagy már működő foglalkoztatási együttműködések), partnerségek hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja a partnerségek területen lévő munkaerő-piac bővítését, célcsoport képzését, elhelyezkedését és a szereplők együttműködésének erősítését. A felhívás helyi önkormányzatok konzorciumvezetésével támogatja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási paktumok létrehozatalát és azok képzési és foglalkoztatási programjainak megvalósítását. A helyi önkormányzat felhívásban betöltött főszerepét támasztja alá a 2011. évi CLXXXIX. tv. (önkormányzati tv.), amely a helyi önkormányzat feladatai közé (13.§ (1) 13. pontja) sorolja a gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatokat.

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés