build a website
ESZA Támogatás

Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés

Főkedvezményezett neve

Balmazújváros Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Projekt címe

Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés

Projekt azonosító száma

TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004

Támogatás összege

Bruttó 700.000.000.-

Támogatás mértéke 100%

Befejezési dátum: 2021. november 30.

A projekt stratégiai céljai 

A paktumtérség foglalkoztatottsági és a versenyképességi mutatóinak javítása: elsősorban a három észak-hajdúsági járás munkaerő-megtartó erejének növelésével, valamint a helyben elérhető munkaerő és munkalehetőségek összehangolt fejlesztésével.

Az átfogó cél megvalósulását a következő négy specifikus cél támogatja:

• A munkaerőpiaci hátrányok, foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentése;

• A térségi foglalkoztatás szerkezetének és spektrumának javítása;

• Munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó, rugalmasabb képzési kínálat biztosítása;

• Aktívan együttműködő partnerség kialakítása minden potenciálisan érintett térségi szereplő bevonásával.

A projekt célcsoportjai 

Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső inaktívak, közfoglalkoztatásból kikerülők, vagy hátrányos helyzetű személyek, akik

Alacsony iskolai vegzettseg

• Alacsony iskolai végzettségűek;

Fiatalok

• 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők;

Idosek

• 50 év felettiek;

gyes, gyed

• GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek;

Foglalkoztatas

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők;

Mobirise

• Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek;

megvaltozott munkakepesseg

• Megváltozott munkaképességű személyek;

• Roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt segítségével létrejövő paktum a fentieken túl teret biztosít az együttgondolkodásra, és új, a helyben felmerülő problémákra a helyi szereplők által megfogalmazott válaszokon alapuló programok kialakítására, melyek túlmutatnak a projektben megfogalmazott és finanszírozott tevékenységeken. Ezáltal a helyi szükségleteken alapuló, önfenntartó gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő eszközzé válhat az abban részt vállaló, érdekelt munkaerőpiaci szereplők kezében. 

A paktumszervezet tagjai

A paktumszervezet alapító tagjai a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumi partnerek: 

• Balmazújváros Város Önkormányzata 

• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Ehhez csatlakoznak szándéknyilatkozatuk szerint az alábbiakban nevesített szervezetek:

Települési önkormányzatok

• Egyek Község Önkormányzata
• Folyás Község Önkormányzata  
• Görbeháza Község Önkormányzata
• Hajdúböszörmény Város Önkormányzata  
• Hajdúdorog Város Önkormányzata  
• Hajdúnánás Város Önkormányzata  
• Hortobágy Község Önkormányzata  
• Polgár Város Önkormányzata  
• Tiszacsege Város Önkormányzata  
• Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  
• Újszentmargita Község Önkormányzata  
• Újtikos Község Önkormányzata  

Partnerszervezetek

• Balmaz Tésztagyártó Szociális Szövetkezet
• Balmazújváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
• Balmazújvárosi Kistérségi Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület  
• BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnázium és Szakközépiskola  
• Civilek a Fiatalokért Egyesület  
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
• Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  
• Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Miért érdemes részt venni a paktumban a helyi gazdasági szereplőknek?

 • Lehetőség fejlesztési ötletek, javaslatok bemutatására;
 • Egymás tevékenységének jobb megismerése, új gazdasági együttműködések;
 • Nagyobb cégek számára marketinglehetőség biztosítása;
 • Kisebb cégek számára pénzügyi támogatás felhasználása;
 • Lehetőség a projekt keretében készülő térségi Foglalkoztatási Stratégia véleményezésére, felülvizsgálatára: közvetlenebb visszacsatolás a keresleti és kínálati oldal között;
 • Jó lehetőség szakképzett munkavállalók bevonására, foglalkoztatására;
 • Adminisztratív segítségnyújtás a támogatás igénybevételéhez a paktumiroda munkatársaitól
 • Gyakorlati segítség a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásához, motiválásához.

Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Paktumiroda

A Paktum koordinációs és menedzsment feladatait a Paktumiroda látja el. A következő tevékenységekkel segíti a paktum munkáját:

 • A Paktum szakmai munkájának támogatása érdekében együttműködik a partnerségi üléseket, vállalkozói fórumokat, kül- és belföldi tanulmányutakat szervező külső szakértőkkel.
 • Biztosítja az Irányító Csoport működésének alapvető technikai feltételeit.
 • Ellátja a Paktumszervezet és a saját működésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 • Előkészíti és végrehajtja az Irányító Csoport határozatait.
 • Kapcsolatot tart a megyében működő többi paktumirodával.
 • Koordinálja a Paktumban folyó közös munkát.
 • Megvalósítja az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
 • Összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről, dokumentálja a projekt szakmai megvalósítását.
 • Összehangolja a Paktum szereplőinek külső és belső kommunikációját, segíti a folyamatos információcserét.
 • Segíti a munkaprogramban foglaltak megvalósítását, kezdeményezi a szükséges módosításokat.
 • Támogatja a bevont külső szakértők munkáját a Paktum kommunikációs feladatainak ellátásában, illetve a nyilvánosság biztosításában.
 • Támogatja az Irányító Csoport és a bevont külső szakértők munkáját a Foglalkoztatási Stratégia és az Akcióterv éves felülvizsgálatában, megvalósításának nyomon követésében.

© Copyright 2019 - Észak – Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés